AKTUALNOŚCI ZARZĄD JAKOŚĆ PRACA DLA PACJENTA GALERIE ZDJĘĆ ANKIETY


ORGANY SPÓŁKI

Nazwa organu tworzącego
   
Powiat Kluczbork.
Struktura własnościowa
   
100% własność powiatu kluczborskiego.


Rada nadzorcza
   
MARCIN PASTERNAK
MARCIN WIECHA
MARTA PLISZKA
Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia S.A.
   
MARCIN KISILICA - Prezes Zarządu
Telefon: 077 417 35 00
E-mail: zarzad@pczszpitalkluczbork.pl

ANDRZEJ MISIAK - Dyrektor ds. medycznych
Telefon: 077 417 35 00
E-mail: dyrektormedyczny@pczszpitalkluczbork.pl