AKTUALNOŚCI ZARZĄD JAKOŚĆ PRACA DLA PACJENTA GALERIE ZDJĘĆ ANKIETY


Dzienny ośrodek rehabilitacji dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego

ul. Sienkiewicza 20B, 46-200 Kluczbork.
Poradnia specjalistyczna mieści się w budynku Powiatowego Centrum Rehabilitacji.
TEL 77 418 00 19; 661 467 301; 77 418 26 02


Pacjenci kierowani są na rehabilitację na podstawie skierowania wydanego przez lekarza pierwszego kontaktu, lekarza specjalistę oraz przez lekarzy szpitali- po zakończeniu przez pacjenta leczenia szpitalnego.
Czynne:


Poniedziałek 8:00 - 18:00
Wtorek 8:00 - 18:00
Środa 8:00 - 18:00
Czwartek 8:00 - 18:00
Piątek 8:00 - 18:00

[Rozmiar: 293529 bajtów]

Do "Dziennego Ośrodka Rehabilitacji dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego" w szczególności kierowane są dzieci w wieku 0 - 18 roku życia:

  1. Z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego,
  2. Z wrodzonymi wadami rozwojowymi układu nerwowego (np. przepukliny oponowo-rdzeniowe, małogłowie, wrodzone wodogłowie),
  3. Z chorobami metabolicznymi układu nerwowego,
  4. Z zaburzeniami koordynacji ruchowej pochodzenia centralnego,
  5. Z zespołem mikrozaburzeń czynności mózgu (z wyłączeniem zespołów nadpobudliwości psychomotorycznej),
  6. Z zespołem aberracji chromosomów (w tym z zespołem Downa),
  7. Z trwałymi dysfunkcjami aparatu ruchu (w tym dziecięce porażenie mózgowe, miopatie, zaniki nerwowo-mięśniowe, następstwa chorób urazowych i zapalnych OUN),
  8. Z zaburzeniami integracji sensorycznej,
  9. Z nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym o ustalonej lub bez ustalonej etiologii,
  10. Z wrodzonymi wadami rozwojowymi wielu układów.


Jeżeli była Pani/Pan naszym pacjentem, prosimy o wypełnienie anonimowej ankiety

KONTAKT:

Masz pytania? Napisz do nas
[Rozmiar: 4007 bajtów]