AKTUALNOŚCI ZARZĄD JAKOŚĆ PRACA DLA PACJENTA GALERIE ZDJĘĆ ANKIETY


Poradnia chirurgii urazowo - ortopedycznej

ul. M.C. Skłodowskiej 23, 46-200 Kluczbork.
Zespół Poradni Specjalistycznych mieści się pod schodami w przyziemiu budynku administracji
TEL 77 417 35 35


PRZYJMUJĄ:

Lek.med. DARIUSZ DMITRUCZUK     - Poniedziałek od 8:30 do 11:30
Lek.med. WŁODZIMIERZ BRZĘCZEK     - Wtorek od 13:00 do 14:00
Lek.med. JACEK KARNIEWSKI   - Środa od 11:30 do 15:30    Czwartek od 14:00 do 16:00
Lek.med. WŁODZIMIERZ BRZĘCZEK     - Piątek od 15:30 do 19:30

REJESTRACJA OSOBISTA OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. OD 8:00 DO 15:00
TELEFONICZNA W GODZ. OD 11:00 DO 14:00


tel. 0-77 417-35-35


Poradnia chirurgii urazowo - ortopedycznej przy Powiatowym Centrum Zdrowia S.A. N ZOZ Szpital Powiatowy w Kluczborku świadczy bezplatne usługi w ramach kontraktu z NFZ.

ZASADY PRZYJĘCIA:

Obowiązuje skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu.
Przypadki ostre przyjmowane są natychmiast bez skierowania.

DO ZADAŃ PORADNI W SZCZEGÓLNOŚCI NALEŻY:

  • świadczenia konsultacyjne, diagnostyka i leczenie urazów narządu ruchu (stłuczenia, skręcenia, zwichnięcia, złamania) oraz schorzeń ortopedycznych (zmiany zwyrodnieniowe stawów, wady wrodzone oraz nabyte układu mięśniowo-szkieletowego),
  • prewencja i wczesne wykrywanie chorób narządu ruchu,
  • czynne poradnictwo w stosunku do wybranych grup chorych,
  • kwalifikowanie i kierowanie chorych do zakładów leczniczych,
  • opieka poszpitalna w stosunku do chorych z chorobami narządu ruchu,
  • kierowanie chorych na leczenie sanatoryjne,
  • orzekanie o stanie zdrowia pacjentów.


Jeżeli Pani/Pana dziecko było naszym pacjentem, prosimy o wypełnienie anonimowej ankiety

KONTAKT:

Masz pytania? Napisz do nas
[Rozmiar: 4007 bajtów]