AKTUALNOŚCI ZARZĄD JAKOŚĆ PRACA DLA PACJENTA GALERIE ZDJĘĆ ANKIETY


Oferty pracy w Powiatowym Centrum Zdrowia S.A.

DLA LEKARZY REZYDENTÓW
   
Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku (woj. Opolskie)informuje, że posiada wolne miejsca szkoleniowe dla lekarzy, którzy mogą rozpocząć szkolenia specjalistyczne w poszczególnych dziedzinach medycyny:

Dziedzina Ilość miejsc
Chirurgii ogólnej 1
Pediatrii 3
Chorób wewnętrznych 3
Położnictwo i Ginekologia 1

Posiadamy również akredytację na prowadzenie staży kierunkowych na oddziałach:
laryngologicznym - 2 miejsca,
chirurgii ogólnej - 2 miejsca
chorób wewnętrznych - 2 miejsca.

Oferujemy dogodne i elastyczne warunki odbywania rezydentur i staży. Wspomagamy rozwój lekarzy poprzez umożliwienie udziału w szkoleniach, stażach i kursach.

Ponadto informujemy również, że w naszych strukturach funkcjonuje Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna, w której lekarze rezydenci i stażyści mogą podjąć pracę w ramach dyżurów medycznych.

POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA S.A. W KLUCZBORKU POSIADA AKREDYTACJĘ MINISTRA ZDROWIA DO PROWADZENIA SPECJALIZACJI I STAŻY KIERUNKOWYCH

W związku z powyższym zapraszamy chętnych do rozpoczęcia szkolenia w trybie rezydentury w/w dziedzinach w tutejszym szpitalu.

Tel. 77/417-35-00 lub 77/ 417-35-04,
e-mail: sekretariat@pczszpitalkluczbork.pl