AKTUALNOŚCI ZARZĄD JAKOŚĆ PRACA DLA PACJENTA GALERIE ZDJĘĆ ANKIETY


Poradnia chirurgii ogólnej

ul. M.C. Skłodowskiej 23, 46-200 Kluczbork.
Zespół Poradni Specjalistycznych mieści się pod schodami w przyziemiu budynku administracji
TEL 77 417 35 35


PRZYJMUJĄ:

Dr n. med. Józef Donocik    - Poniedziałek od 12:00 do 14:00, Czwartek od 14:00 do 16:00
Lek. Zbigniew Pussak         - Środa od 9:00 do 13:00
Lek. Maciej Borkowski        - Środa od 14:00 do 16:00
Lek. Wiesław Pawełczak    - Piątek od 7:00 do 9:00

REJESTRACJA OSOBISTA OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. OD 8:00 DO 15:00
TELEFONICZNA W GODZ. OD 11:00 DO 14:00


tel. 0-77 417-35-35


DO ZADAŃ PORADNI W SZCZEGÓLNOŚCI NALEŻY:

 • Diagnostyka i leczenie znamion barwnikowych (pieprzyków) skóry,
 • Profilaktyka czerniaka skóry,
 • Diagnostyka i leczenie stanów przedrakowych i rakowych skóry,
 • Diagnostyka i usuwanie innych zmian skórnych oraz tłuszczaków, kaszaków, włókniaków i innych guzów położonych w tkance podskórnej.
 • Diagnostyka i leczenie chorób gruczołu piersiowego
 • Badanie kliniczne piersi – interpretacja chirurgiczno – onkologiczna opisów badań obrazowych piersi (USG, mammografia)
 • Diagnostyka inwazyjna (biopsje) powiększonych węzłów chłonnych i innych guzów,
 • Inne porady z zakresu chirurgii onkologicznej.

ZASADY PRZYJĘCIA:

Obowiązuje skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu.
Stany nagłe przyjmowane są poza kolejnością bez skierowania

UWAGA!!! O STANIE PACJENTA DECYDUJE LEKARZ PRZYJMUJĄCY

Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne udzielone świadczeniobiorcy bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego opłaca świadczeniobiorca (pacjent) z wyjątkiem następujących przypadków:
 • W stanach nagłych
 • Pacjent będący żywym dawcą narządu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411, z 2009 r. Nr 141, poz. 1149 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228) ma prawo do badań mających na celu monitorowanie jego stanu zdrowia przeprowadzanych przez podmiot leczniczy, który dokonał pobrania narządu, co 12 miesięcy od dnia pobrania narządu, nie dłużej jednak niż przez 10 lat
Ponadto skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego NIE jest wymagane do świadczeń:
 • Ginekologa i położnika;
 • Dentysty;
 • Dermatologa;
 • Wenerologa;
 • Onkologa;
 • Okulisty;
 • Psychiatry;
 • Dla osób chorych na gruźlicę;
 • Dla osób zakażonych wirusem HIV;
 • Dla inwalidów wojennych i wojskowych, osób represjonowanych oraz kombatantów;
 • Dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych;
 • Dla osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych - w zakresie lecznictwa odwykowego;
 • Dla uprawnionego żołnierza lub pracownika, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa;
 • Dla weterana poszkodowanego, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - art. 60; art. 61; art. 47a.1. oraz art. 57.1

SZANOWNI PACJENCI !!!
ZAPISY I KWALIFIKACJE DO ZABIEGÓW / OPERACJI W ODDZIALE CHIRURGII OGÓLNEJ ODBYWAJĄ SIĘ OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH OD 15:00 DO 16:00 W IZBIE PRZYJĘĆ ODDZIAŁU CHIRURGII OGÓLNEJ.
NA WIZYTĘ NALEŻY STAWIĆ SIĘ OSOBIŚCIE WRAZ ZE SKIEROWANIEM I DOKUMENTACJĄ MEDYCZNĄ (badania, zdjęcia rtg, itp) O ILE ZNAJDUJE SIĘ ONA W PAŃSTWA POSIADANIU.


Jeżeli Pani/Pana dziecko było naszym pacjentem, prosimy o wypełnienie anonimowej ankiety

KONTAKT:

Masz pytania? Napisz do nas
[Rozmiar: 4007 bajtów]