AKTUALNOŚCI ZARZĄD JAKOŚĆ PRACA DLA PACJENTA GALERIE ZDJĘĆ ANKIETY


Jakość w Powiatowym Centrum Zdrowia S.A.

Misja
   
W imię najwyższych wartości ludzkich jesteśmy gotowi ofiarować swą wiedzę i doświadczenie:
 • W Ratowaniu Życia i Zdrowia Ludzkiego,
 • W Niesieniu Ulgi Cierpiącym,
 • W Tworzeniu Klimatu Życzliwości i Serdeczności.
Chcemy też uczestniczyć w radości z powrotu do zdrowia i szczęściu w drodze do macierzyństwa. Naszym życzeniem jest, by wszyscy pacjenci, którzy powierzą nam swe życie i zdrowie mieli poczucie bezpieczeństwa oraz darzyli nas zasłużonym i nigdy nie podważanym zaufaniem.
Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania
   
Wyzwanie, jakim jest wciąż zmieniająca się sytuacja na rynku usług medycznych każe nam podporządkować prowadzone przez nas działania różnorodnym potrzebom naszych pacjentów i ukierunkować je na pełne ich zaspokojenie. Naszym celem jest świadczenie usług medycznych na najwyższym poziomie w sposób zapewniający spełnianie i wyprzedzanie oczekiwań pacjentów.
Cele jakościowe stojące przed naszą placówką to:
 1. Rozwój i poprawa jakości oferowanych usług medycznych,
 2. Poprawa warunków bytowych pacjentów korzystających z usług szpitala,
 3. Stała troska o warunki pracy personelu,
 4. Dążenie do pełnej satysfakcji leczonych pacjentów,
 5. Ciągła poprawa organizacji pracy,
 6. Zaistnienie w społeczeństwie powiatu kluczborskiego jako placówka nowoczesna i bezpieczna zatrudniająca wysokiej klasy specjalistów,
 7. Realizowanie celów biznesowych szpitala, takich jak osiąganie planowanej sprzedaży, utrzymywanie płynności finansowej oraz generowanie zysku dla rozwoju szpitala,
 8. Zapobieganie zanieczyszczeniom i działania w zakresie ochrony środowiska
 9. Ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskowego.
Polityka ZSZ jest znana wszystkim pracownikom szpitala oraz jest podana do wiadomości wszystkim zainteresowanym pacjentom. Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w imieniu własnym i całego personelu deklaruje realizację wyznaczonych celów ZSZ oraz doskonalenie funkcjonowania zintegrowanego systemu zarządzania w szpitalu.

Zarząd
Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku