AKTUALNOŚCI ZARZĄD JAKOŚĆ PRACA DLA PACJENTA GALERIE ZDJĘĆ ANKIETY


Badanie satysfakcji pacjenta

   
Szanowni Państwo!
Pragniemy poznać Państwa zdanie na temat jakości usług medycznych świadczonych w Gabinecie Rehabilitacji i Dziennym Ośrodku Rehabilitacji dla Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego. Opinie te są nam niezbędne do tego, aby korygować niedociągnięcia i wychodzić naprzeciw Państwa oczekiwaniom. Prosimy o wybranie i wypełnienie stosownej ankiety poprzez zakreślenie odpowiedzi zgodnej z Państwa odczuciami. Jeśli pacjent jest małym dzieckiem prosimy rodziców lub opiekunów o wypełnienie w jego imieniu ankiety. Wszystkie ankiety są anonimowe - prosimy o szczere wypowiedzi.
Badanie satysfakcji pacjenta - rehabilitacja
   

W którym ośrodku Pan/Pani przebywałaPłeć


Wiek

UWAGA:
Znajdujące się przy pytaniu cyfry, oznaczają:
1 – poziom niezadowalający, ocena niska,
2 – poziom przeciętny, ocena dostateczna,
3 – poziom zadowalający, ocena dobra,
4 – poziom wysoki, ocena bardzo dobra,


Czy jest to Pani/Pana pierwszy pobyt w naszym ośrodku?

    

A. Jak ocenia Pani/Pan funkcjonowanie rejestracji
1. Dostępność rejestracji telefonicznej

            

2. Uprzejmość osoby rejestrującej
            

3. Sprawność załatwiania formalności
            

4. Jakość udzielanych informacji (kompetencje rejestratorki)
            

B. Proszę ocenić kontakt z lekarzem w Ośrodku:
1. Punktualność przyjęcia
            

2. Zainteresowanie problemami pacjenta
            

3. Jasne i zrozumiałe przekazywanie informacji nt. schorzenia i zleconych zabiegów
            

4. Uprzejmość
            

C. Jak ocenia Pani/Pan sposób planowania oraz terminowość realizacji zabiegów?:
1. Planowanie
            

2. Terminowość realizacji
            

D. Jak ocenia Pani/ Pan prace rehabilitantów w Ośrodku
1. Punktualność przyjęcia pacjenta.
            

2. Stosunek do pacjenta (uprzejmość, życzliwość)
            

3. Komunikatywność (wyczerpujący i zrozumiały sposób przekazywania informacji)
            

4. Fachowość i sprawność obsługi przy wykonywaniu zabiegów
            

5. Zapewnienie intymności i godności osobistej podczas zabiegów
            

E. Jak ocenia Pani/ Pan czystość i higienę w Ośrodku
1. Gabinety lekarskie
            

2. Gabinety zabiegowe
            

3. Toalety
            

4. Korytarze
            

Czy Poleciła by Pani/Pan nasz Ośrodek innym osobom?
        

WŁASNA OPINIA
Jeżeli w trakcie pobytu w naszym szpitalu zetknęła się Pani/Pan z zagadnieniami szczególnie drażliwymi nie ujętymi w ankiecie lub z przypadkiem godnym wyróżnienia prosimy o ewentualna pisemną notatkę w tym miejscu: