AKTUALNOŚCI ZARZĄD JAKOŚĆ PRACA DLA PACJENTA GALERIE ZDJĘĆ ANKIETY


Badanie satysfakcji pacjenta

   
Szanowni Państwo!
Pragniemy poznać Państwa zdanie na temat jakości usług medycznych świadczonych w naszych oddziałach, poradniach i Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym w Wołczynie. Opinie te są nam niezbędne do tego, aby korygować niedociągnięcia i wychodzić naprzeciw Państwa oczekiwaniom. Prosimy o wybranie i wypełnienie stosownej ankiety poprzez zakreślenie odpowiedzi zgodnej z Państwa odczuciami. Jeśli pacjent jest małym dzieckiem prosimy rodziców lub opiekunów o wypełnienie w jego imieniu ankiety. Wszystkie ankiety są anonimowe - prosimy o szczere wypowiedzi.
Badanie satysfakcji pacjenta - oddziały szpitalne
   

Oddział w którym Pan/Pani przebywałaDługość pobytu w oddziale w dniach:
dni

Płeć


Wiek

UWAGA:
Znajdujące się przy pytaniu cyfry, oznaczają:
1 – poziom niezadowalający, ocena niska,
2 – poziom przeciętny, ocena dostateczna,
3 – poziom zadowalający, ocena dobra,
4 – poziom wysoki, ocena bardzo dobra,


Czy jest to Pani/Pana pierwszy pobyt w naszym szpitalu?

    

A. Przyjęcie chorego do szpitala
1. Czas oczekiwania na Izbie Przyjęć

            

2. Łatwość dostania się do szpitala
            

3. Szybkość załatwiania formalności związanych z przyjęciem do szpitala
            

4. Zapoznanie się z regulaminem szpitala
            

5. Zapoznanie się z topografią oddziału
            

B. Opieka lekarska
1. Uprzejmość, okazywanie zrozumienia i zainteresowania przez lekarzy w oddziale
            

2. Przekazywanie informacji na temat przebiegu choroby
            

3. Udzielanie informacji o sposobie i rodzaju planowanych zabiegów
            

4. Poszanowanie intymności podczas badań lekarskich
            

5. Dostępność lekarza w dzień
            

6. Dostępność lekarza w godzinach wieczornych i nocnych
            

C. Jak ocenia Pan/Pani obsługę pielęgniarską:
1. Stosunek do Pacjenta (zaangażowanie, życzliwość, zainteresowanie)
            

2. Komunikatywność (wyczerpujący i zrozumiały sposób przekazywania informacji)
            

3. Fachowość i sprawność obsługi przy wykonywaniu badań i zabiegów
            

4. Zapewnienie intymności i godności osobistej podczas zabiegów pielęgnacyjnych
            

D. Prawa Pacjenta
1. Czy zapoznał(a) się Pani / Pan z Prawami pacjenta?
    

2.Czy według Pani / Pana w szpitalu są przestrzegane Prawa pacjenta?
    

3. Czy w sposób zrozumiały poinformowano Panią / Pana o stanie zdrowia, proponowanym leczeniu i o ewentualnym ryzyku leczenia?
    

4. Czy pytano Panią / Pana o zgodę na interwencję medyczną, określony sposób leczenia lub stosowane zabiegi?
    

5. Czy wyraził(a) Pani / Pan świadomie zgodę na proponowane badania diagnostyczne i metody leczenia?
    

E. Samopoczucie podczas pobytu w szpitalu. (Jak Pan/Pani ocenia?)
1. Zaufanie do personelu medycznego.
            

2. Stopień poczucia bezpieczeństwa.
            

3. Ciszę i spokój w Oddziale.
            

F. Dieta i posiłki
1. Jakość podawanych posiłków
            

2. Temperatura podawanych posiłków
            

3. Regularność podawania posiłków
            

4. Informacje na temat stosowanej u Pana/Pani diety
            

G. Ogólna ocena szpitala
1. Jak Pani/Pan ocenia usługi świadczone w naszej placówce.
            

Czy poleciłby Pan/Pani nasz szpital rodzinie bądź znajomym?
        

WŁASNA OPINIA
Jeżeli w trakcie pobytu w naszym szpitalu zetknęła się Pani/Pan z zagadnieniami szczególnie drażliwymi nie ujętymi w ankiecie lub z przypadkiem godnym wyróżnienia prosimy o ewentualna pisemną notatkę w tym miejscu: