AKTUALNOŚCI ZARZĄD JAKOŚĆ PRACA DLA PACJENTA GALERIE ZDJĘĆ ANKIETY


KOMUNIKAT Z DNIA 29 LISTOPADA 2013 r.
29 listopad 2013 r.
   
Zarząd Spółki Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Kluczborku ogłasza poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości zgodnie z treścią art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych, Plan Połączenia spółki: Powiatowe Centrum Zdrowia w Kluczborku Spółka Akcyjna z siedzibą w Kluczborku ("Spółka Przejmująca") oraz spółki: Zakład Usług Medycznych w Kluczborku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kluczborku („Spółka przejmowana”).
Szczegóły połączenia do pobrania w formacie pdf.

dodał: Sławomir Mróz
Dofinansowanie z Funduszu Prewencyjnego systemu sygnalizacji pożarowej w budynku oddziału ginekologiczno - położniczego
14 listopad 2013 r.
   
Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. informuje, iż w ramach prowadzonej przez PZU S.A. działalności prewencyjnej mającej na celu zapobieganie powstawaniu lub zmniejszaniu skutków wypadków ubezpieczeniowych zostało zrealizowane działanie prewencyjne polegające na:


Instalacja siłowników i czujek do automatycznego otworzenia otworów wentylacyjnych na Oddziale Ginekologiczno – Położniczym (system sygnalizacji pożarowej)


Dzięki udzielonej przez PZU S.A. pomocy finansowej w wysokości 30. 000,00 zł udało nam się zrealizować planowany efekt prewencyjny tj. poprawę bezpieczeństwa pracowników, pacjentów i innych osób przebywających na oddziale ginekologiczno – położniczym oraz spełniono wymagania Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

ZA OKAZANĄ PRZEZ PZU S.A. POMOC I FINANSOWE WSPARCIE SERDECZNIE DZIĘKUJEMY
.

dodał: Sławomir Mróz
Komunikat dla pacjentów
5 listopad 2013 r.
   
Drodzy Pacjenci!

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją „Zrozumieć prawa pacjenta" autorstwa Tomasza Filarskiego i Tomasza Sroki. Poniżej odnośnik do wersji elektronicznej lub audiobooka.
http://akademia.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/podrecznik-zrozumiec-prawa-pacjenta/
Publikacja „Zrozumieć prawa pacjenta" jest praktycznym przewodnikiem po systemie opieki zdrowotnej. Oprócz praw, obowiązków i zasad postępowania zawiera on również przypadki „z życia wzięte", z którymi może spotkać się każdy pacjent. Książka zawiera przydatne adresy i numery telefonów do instytucji zajmujących się tematyką ochrony praw pacjentów oraz rozwiązywaniem problemów dotyczących ochrony zdrowia.

Zachęcamy do lektury!!!


dodał: Sławomir Mróz
Od września 2013 r. poradnia diabetologiczna będzie czynna wg. poniższego harmonogramu:
 • ŚRODA od 8:00 - 12:00
 • CZWARTEK od 14:00 - 20:00
 • PIĄTEK od 7:30 - 11:30 i od 15:00 - 19:00
R EJESTRACJA TELEFONICZNA DO PORADNI POD NR TELEFONU 77 417 35 77

dodał: Sławomir Mróz
Z dniem 19 sierpnia 2013 r. (poniedziałek) poradnia osteoporozy zostaje przeniesiona do zespołu poradni zlokalizowanych na parterze budynku oddziału ginekologiczno-położniczego. Wejście znajduje się z lewej strony budynku.
Zmienił się czas pracy poradni. Obecnie poradnia osteoporozy będzie czynna wg. poniższego harmonogramu:
 • PONIEDZIAŁEK od 08:00 - 12:00
 • ŚRODA od 16:00 - 20:00
 • CZWARTEK od 08:00 - 12:00
REJESTRACJA TELEFONICZNA DO PORADNI POD NR TELEFONU 77 417 35 77
W związku ze zmianą czasu pracy poradni osteoporozy zmienił się również czas pracy pracowni DENSYTOMETRYCZNEJ.
Od 19 sierpnia 2013 r pracownia densytometryczna będzie czynna wg następującego harmonogramu:
 • PONIEDZIAŁEK od 08:00 - 12:00
 • CZWARTEK od 09:00 - 11:00
BADANIA KOMERCYJNE (odpłatne):
ŚRODA od 14:30 do 16:30
UWAGA !!!
W ŚRODY PRACOWNIA CZYNNA TYLKO PO UPRZEDNIEJ REJESTRACJI TELEFONICZNEJ
REJESTRACJA TELEFONICZNA DO PRACOWNI DENSYTOMETRYCZNEJ W GODZ. OD 8:00 DO 10:00 POD NUMEREM TELEFONU:
tel. 661 464 408

dodał: Sławomir Mróz
CZYM JEST GROTA SOLNA?
Grota solna to pomieszczenie , w którym panuje taki sam mikroklimat jak na morzem. I podobnie jak nad morzem, powietrze w grocie nasycone jest bardzo cennymi dla organizmu biopierwiastkami. Częste oddychanie takim czystym, zjonizowanym powietrzem nie tylko odpręża, ale wspomaga leczenie wielu chorób.
DLA KOGO?
Z seansów w grocie solnej korzystać mogą wszyscy, bez ograniczeń wiekowych. Szczególnie polecane są osobom, które często się przeziębiają, są narażone na stres, mają alergię.
[]
Przebywanie w grocie solnej wskazane
jest przy schorzeniach:
 • górnych i dolnych dróg oddechowych (przewlekłe nieżyty nosa, gardła
  i krtani, astma oskrzelowa,
  pylica płuc, przewlekłe
  zapalenie zatok, płuc i oskrzeli)
 • dermatologicznych (alergie,
  uczulenia, łuszczyca, zapalenie skóry)
 • naczyniowo-sercowych (niewydolność krążenia, stany pozawałowe)
 • tarczycy
 • nerwicach, stanach przemęczenia
JAK TO DZIAŁA?
Cała grota pokryta jest blokami solnymi: ściany wyłożone są cegłami z soli a podłogę stanowią kryształki soli. Sól paruje uwalniając ukryte w sobie drogocenne dla naszego zdrowia mikroelementy. By skorzystać z ich dobroczynnego wpływu na nasz organizm wystarczy... oddychać. Seans relaksacyjno-inhalacyjny trwa 45 minut.

Cennik

ZAPRASZAMY NA SEANSE !!!
GABINET REHABILITACJI ul. SIENKIEWICZA 20B

dodał: Sławomir Mróz
Zintegrowany Informator Pacjenta (ZIP)
15 lipiec 2013 r.
   

Narodowy Fundusz Zdrowia oddaje w ręce pacjenta ogólnopolski serwis danych o jego leczeniu i finansowaniu świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia. System składa się z czterech głównych części - Serwisu informacyjnego - Twój Portal, Informatora - Gdzie się leczyć, Rejestru Usług Medycznych oraz zakładki - Prawo do świadczeń zdrowotnych.
System został wdrożony od 1 lipca 2013 r.
Więcej informacji na temat Zintegrowanego Informatora Pacjenta można uzyskać na stronie Opolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia po kliknięciu na powyższy znak graficzny.
dodał: Sławomir Mróz
Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. NZOZ Szpital Powiatowy w Kluczborku informuje, że od dnia 10 lipca 2013 r. na terenie Szpitala rozpoczyna działalność Poradnia diabetologiczna.

Konsultacji specjalistycznych udzielać będzie lek. med. Krystyna Pychyńska-Jasińska. Pacjenci przyjmowani będą w zespole poradni specjalistycznych zlokalizowanym na parterze budynku Oddziału Ginekologiczno-Położniczego (ul. M.C. Skłodowskiej 23, Kluczbork). Poradnia diabetologiczna będzie czynna trzy razy w tygodniu. Rejestracja osobista lub pod nr telefonu 77/ 417-35-77.

PORADNIA DZIAŁA W RAMACH KONTRAKTU Z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA PRZYPOMINAMY, ŻE DO PORADNI DIABETOLOGICZNEJ WYMAGANE JEST SKIEROWANIE LEKARSKIE.
dodał: Sławomir Mróz
Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. NZOZ Szpital Powiatowy w Kluczborku informuje, że od 16 kwietnia 2013 r. przejmuje z powrotem prowadzenie kostnicy szpitalnej.
Ogólne zasady postępowania w przypadku śmierci pacjenta podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne (zwanego podmiotem leczniczym stacjonarnym) określa ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 Dział II Rozdział I art. 28 z późn. zm.) Natomiast szczegółowe zasady postępowania ze zwłokami pacjentów zmarłych w szpitalu zawarte są obecnie w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie sposobu postępowania podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne ze zwłokami pacjenta w przypadku śmierci pacjenta (Dz. U. poz. 420), które obowiązuje od dnia 2 maja 2012 r.

Cennik usług kostnicy szpitalnej
dodał: Sławomir Mróz